logotipo COAVN  
Movilidad vertical c/Galizia
20200077G

  Localización Arrasate  
  Organismo Ayuntamiento de Arrasate  
  Objeto Servicio de redacción del proyecto técnico de implantación de un sistema público de movilidad vertical en la calle Galizia de Arrasate  
 
 
  Tipo Abierto. Ordinario  
  Honorarios 40.000,00 euros (iva excluido)  
  P.E.M.  
  Superficie aprox.(M2)  
  Tiempo Ejecución 6 meses  
  Publicado en www.euskadi.eus - 12/05/2020
 
  Plazo 01/06/2020  
 
 
  Información Contacto Técnico
Dirección postal: EÑAUT AZKOAGA
Dirección Web: http://www.arrasate.eus
Teléfono: 943252000
Email: eazkoaga@arrasate.eus

Contacto Administrativo
Dirección postal: KONTRATAZIO UNITATEA
Dirección Web: http://www.arrasate.eus
Teléfono: 943252000
Fax: 943252055
Email: kontratazioa@arrasate.eus
 
  Lugar de presentación

 https://www6.euskadi.net/lizitazioa
Teléfono: 943252000
Email: kontratazioa@arrasate.eus

23 h. 59 m.
 
  Apertura de Ofertas  
 
 
  Ficheros Adjuntos  
 
 
  Otros  

COAVN INFORMA
  Actuación COAVN     
  Alertas    - 02/07/2020 Añadido "Contestación Recurso"
- 11/06/2020 Añadido "Recurso"

- 25/05/2020 Añadida "Aclaraciones 1" y contestación al Informe COAVN (recibida vía mail):

Elkargotik bidali duzuen txostena aztertu eta gero hurrengo ondorioetara iritsi gara:

Batetik, Legeak 90. Artikuluan, zerbitzu-kontratuetan kaudimen tekniko edota profesionalari dagokionez, ezartzen du, gehienez ere azken hiru urteetan egindako zerbitzu edo lan nagusien zerrenda, kontratuaren objektua diren izaera bereko edo antzeko zerbitzu eta lanena. Beraz, uste dugu ez dugula salbuespeneko egoerara joan behar eta ez dugula eskatu behar epe luzeagoan egindako zerbitzuei buruzko frogarik. Azken hiru urteetan merkatuan horrelako lanak egiteko enpresa nahiko daude, gure herrialdean horrelako obra nahikoa egin dira eta beraz, eskatutako urte kopuruak ez du merkatua murrizten.

Bestetik eta obra exekuzio materialaren aurrekontu estimatuari dagokionez, proiektu honi lotutako exekuzio materialaren aurrekontu estimatua 1.500.000 €-tik gorakoa izango da, beraz, kaudimen-baldintza gisa adierazitako zenbatekoa aurreikusitako obraren% 50etik beherakoa da eta guztiz proportzionala.

Hori horrela izanik, administrazio klausula berezien agiria egokia dela ondorioztatzen dugu.


- 15/05/2020 Añadido "Informe COAVN" y "Cartografía 500"
 
  Datos del Concurso     
  Trabajos Contratados     

1ª FASE
  Criterios Adjudicación OFERTA ECONOMICA:
Ponderación: 48

DISPONIBILIDAD PARA REUNIONES O ACTOS DE PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL CONTENIDO DEL PROYECTO
Ponderación: 6

Criterio: MEMORIA TÉCNICA
Ponderación: 46
 
  Docum. Administrativa  
  Docum. Técnica  
  Acreditación Técnica  
  Acreditación Financiera  
  Oferta Económica  
  Mesa Contratación  
  Revisión Precios