logotipo COAVN  
Eficiencia energética bloque quirúrgico
20211414ES

  Localización Girona  
  Organismo Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU  
  Objeto Contracte de serveis per a la direcció de les obres, certificació d''eficiència energètica de final d''obra i certificació d''execució de les instal·lacions segons llicència ambiental de les obres d''instal·lacions de l''ampliació del bloc quirúrgic i de l''Hospital de dia oncològic (ICO) de l''Hospital de Girona Dr. Josep Trueta.  
  Objeto Resumen Eficiencia energética bloque quirúrgico  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 26/05/2021 a las 13:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 190026.00 euros.  
 
 
  Información https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?mode=full&idDoc=81235429&reqCode=viewCn