logotipo COAVN  
Departamento Espacio Urbana
20211368ES

  Localización Barcelona  
  Organismo Ayuntamiento de Barcelona  
  Objeto Servei d''assistència tècnica com a suport als diferents Serveis del Departament d''Espai Urbà, per a poder gestionar els manteniments per tal de complir amb els nivells de servei requerits a la Ciutat, amb mesures de contractació pública sostenible
Expediente: 20210079
 
  Objeto Resumen Departamento Espacio Urbana  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 07/06/2021 a las 14:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 513504.72 euros.  
 
 
  Información https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?mode=full&idDoc=80936629&reqCode=viewCn