logotipo COAVN  
Ampliación Instituto investigación Biomédica
20211241ES

  Localización Girona  
  Organismo Institut D''investigació Biomčdica de Girona (IDIBGI)  
  Objeto Expedient de contractació del servei de redacció del projecte bàsic detallat d''arquitectura i instal·lacions, projecte per a la llicència d''obres i ambiental de les obres d''ampliació de l''Institut d''investigació Biomèdica de Girona al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, per a la realització de projectes singulars institucionals que possibilitin la generació de recerca d''excel·lència, l''atracció del talent i el desenvolupament d''activitats de transferència de coneixement i valorització, mitjançant la construcció, l''adquisició, l''habilitació o l''ampliació substancial d''edificacions per a infraestructures d''R+D, en el marc de la convocatòria publicada per Resolució EMC/954/2019, de 9 d''abril (BDNS 449770)
Expediente: 202118
 
  Objeto Resumen Ampliación Instituto investigación Biomédica  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 14/05/2021 a las 14:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 65365.19 euros.  
 
 
  Información https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?mode=full&idDoc=80285405&reqCode=viewCn