logotipo COAVN  
Ideas rehabilitación edificio del Consell
20211186ES

  Localización Barcelona  
  Organismo Consell Comarcal del Bages  
  Objeto Concurs de projectes per procediment restringit per a la selecció, que s''encomana a un jurat, de la proposició més idònia conforme als criteris del present plec de bases, per adjudicar els serveis de la redacció del projecte bàsic i executiu de les fases 2 i 3 de rehabilitació de l''edifici del Consell Comarcal del Bages
Expediente: CS 26/2021
 
  Objeto Resumen Ideas rehabilitación edificio del Consell  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 05/05/2021 a las 14:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 101919.67 euros.  
 
 
  Información https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?mode=full&idDoc=80086564&reqCode=viewCn