logotipo COAVN  
Dirección obras carril bici
20211118ES

  Localización Barcelona  
  Organismo Área Metropolitana de Barcelona  
  Objeto Servei consistent en l''assistència tècnica per a la proposta de carril bici al c/ Àngel Guimerà i la rotonda amb c/ Manuel de Falla i projecte executiu i direcció de les obres del projecte de carril bici, a Esplugues de Llobregat. (Exp. 902339/20)
Expediente: 902339/20
 
  Objeto Resumen Dirección obras carril bici  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 17/05/2021 a las 14:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 101258.01 euros.  
 
 
  Información https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?mode=full&idDoc=79776803&reqCode=viewCn