logotipo COAVN  
Dirección estación ferrocarril
20211110ES

  Localización Santa Maria de Palautordera (Barcelona)  
  Organismo Ajuntament de Santa Maria de Palautordera  
  Objeto Serveis de direcció d''obra, direcció execució material, control de qualitat i coordinació de seguretat i salut de l''obra del projecte d''execució fase B1 per la rehabilitació de l''edifici de l''estació de ferrocarril de Santa Maria de Palautordera per a ús funcional de centre de dinamització de turisme sostenible, mitjançant lots
Expediente: X2021000572
 
  Objeto Resumen Dirección estación ferrocarril  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 29/04/2021 a las 14:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 17450.00 euros.  
 
 
  Información https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?mode=full&idDoc=79663316&reqCode=viewCn