logotipo COAVN  
Ampliación del recinte Fira
20211104ES

  Localización Barcelona  
  Organismo Fira 2000, S.A.  
  Objeto Serveis de redacció de Projecte Bàsic, Projecte Executiu, Direcció d''Obres, coordinació de Seguretat i Salut i Control de Qualitat de les obres de construcció del nou Pavelló 0 per l''ampliació del recinte Fira de Barcelona Gran Via (SPZ-9)
Expediente: SPZ-9
 
  Objeto Resumen Ampliación del recinte Fira  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 07/06/2021 a las 10:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 8028017.24 euros.  
 
 
  Información https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?mode=full&idDoc=79614131&reqCode=viewCn