logotipo COAVN  
Dirección Escuela Música
20211092ES

  Localización Barcelona  
  Organismo Barcelona D`infraestructures Municipals S.A.  
  Objeto SERVEIS DE DIRECCIÓ D''OBRA DE LES OBRES D''EXECUCIÓ DE L''ESCOLA DE MÚSICA I FINALITZACIÓDE LA FÀBRICA DE CREACIÓ A LA NAU CENTRAL, AIXÍ COM DE LES OBRES DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ,SEGREGAT DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA NAU CENTRAL "L" DE LA FABRA I COATS A BARCELONA, AMBMESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
Expediente: 609.2021.028
 
  Objeto Resumen Dirección Escuela Música  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 10/05/2021 a las 13:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 292372.03 euros  
 
 
  Información https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?mode=full&idDoc=79591269&reqCode=viewCn