logotipo COAVN  
Recinto Instituto de Seguridad Pública
20211086ES

  Localización Cataluña  
  Organismo Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU  
  Objeto Contracte de serveis per a l''assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de Condicionament millora i posta en normativa de diverses infraestructures i serveis en el recinte de l''Institut de Seguretat Pública de Catalunya, ISPC 2019-2020. Clau: VGM-18352
Expediente: PE+DO VGM-18352
 
  Objeto Resumen Recinto Instituto de Seguridad Pública  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 17/05/2021 a las 13:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 439629.37 euros.  
 
 
  Información https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?mode=full&idDoc=79633794&reqCode=viewCn