logotipo COAVN  
Zona deportiva Can Jofresa
20210937ES

  Localización Terrassa (Barcelona)  
  Organismo Ajuntament de Terrassa  
  Objeto Serveis de Direcció facultativa (Direcció d''obra i Direcció d''execució, inclòs el Control de qualitat) i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres del Projecte bàsic i executiu de la pista poliesportiva coberta i grades situada a la zona esportiva municipal de Can Jofresa
Expediente: ECAS 2218/2021
 
  Objeto Resumen Zona deportiva Can Jofresa  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 13/04/2021 a las 14:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 99215.15 euros.  
 
 
  Información https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?mode=full&idDoc=78785500&reqCode=viewCn