logotipo COAVN  
Recuperación identidade urbana de Palmeira
20210924ES

  Localización Concello de Ribeira  
  Organismo Agencia Gallega de Infraestructuras  
  Objeto Contratación suxeita a regulación harmonizada, polo procedemento aberto multicriterio, tramitación ordinaria, do contrato de servizo para a redacción do proxecto de construción, colaboración coa dirección de obra e control e vixilancia de obra das actuacións na AC-305 para a recuperación da identidade urbana de Palmeira (Concello de Ribeira), de clave AC/20/127.09. AT/005/2021 - ID: 801625
Expediente: AC/20/127.09. AT/005/2021

Web: https://www.contratosdegalicia.gal//licitacion?N=801625&lang=es
 
  Objeto Resumen Recuperación identidade urbana de Palmeira  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Galicia  
  Plazo Hasta el día 04/05/2021 a las 23:59h  
  Licitacion Presupuesto total sin impuestos: 261820.22 euros.  
 
 
  Información https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=801625&lang=es