logotipo COAVN  
Espacio Roca Umbert
20210812ES

  Localización Granollers (Barcelona)  
  Organismo Ajuntament de Granollers  
  Objeto CONTRACTE DE SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MUSEÏTZACIÓ: RECONVERSIÓ D''UN ESPAI FABRIL DE ROCA UMBERT, COFINANÇAT AMB FEDER DE CATALUNYA 2014-2020 eix 6.3.1
Expediente: 2021/003 (24/2021/48)
 
 
  Objeto Resumen Espacio Roca Umbert  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 16/04/2021 a las 14:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 27000.00 euros.  
 
 
  Información https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?mode=full&idDoc=78375801&reqCode=viewCn