logotipo COAVN  
Ampliación nueva biblioteca
20210689ES

  Localización Tarragona  
  Organismo Ajuntament de Tarragona  
  Objeto Treballs de redacció del projecte Bàsic i executiu, l''estudi de seguretat i salut, la certificació d''eficiència energètica del projecte, la documentació tècnica en matèria d''incendis, el projecte de condicionament acústic, les visualitzacions de l''actuació i l''estudi del mobiliari del projecte d''ampliació i reforma de la nova biblioteca local 1-biblioteques de Tarragona- a Torreforta
Expediente: 133.19 G629
 
  Objeto Resumen Ampliación nueva biblioteca  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 29/03/2021 a las 23:59h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 44100.00 euros.  
 
 
  Información https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?mode=full&idDoc=77845501&reqCode=viewCn