logotipo COAVN  
Nuevo pabellón polivalente
20210687ES

  Localización Alpicat (Lleida)  
  Organismo Ajuntament d''Alpicat  
  Objeto Servei d''assistència tècnica per la redacció del projecte bàsic, projecte executiu i l''estudi de seguretat i salut per a l''execució de les obres de construcció d''un nou pavelló polivalent al municipi d''Alpicat
Expediente: 340/2021
 
  Objeto Resumen Nuevo pabellón polivalente  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 01/04/2021 a las 23:59h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 49050.61 euros.  
 
 
  Información https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?mode=full&idDoc=77818259&reqCode=viewCn