logotipo COAVN  
Rehabilitación Edificio Sociosanitario
20210684ES

  Localización Catalunya  
  Organismo Institut D`Assistčncia Sanitŕria  
  Objeto Servei de redacció d''un projecte bàsic i detallat d''una nova àrea de Rehabilitació a la planta soterrani de l''Edifici Sociosanitari del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt de l''IAS (Institut d''Assistència Sanitària)
Expediente: CONTR/2021/000000007
 
  Objeto Resumen Rehabilitación Edificio Sociosanitario  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 01/04/2021 a las 14:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 59858.09 euros.  
 
 
  Información https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?mode=full&idDoc=77628274&reqCode=viewCn