logotipo COAVN  
Polideportivo Campus educación
20210679ES

  Localización Vila-Seca (Tarragona)  
  Organismo Ajuntament de Vila-Seca  
  Objeto Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu, redacció i seguiment del projecte de llicència ambiental, direcció d''obra, redacció del programa de control de qualitat, redacció de l''Estudi de Seguretat i Salut, per a poliesportiu lleuger al campus educatiu i esportiu de Vila-seca
Expediente: 4317110007-2020-0002739
 
  Objeto Resumen Polideportivo Campus educación  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 23/03/2021 a las 23:59h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 106545.77 euros  
 
 
  Información https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?mode=full&idDoc=76042284&reqCode=viewCn