logotipo COAVN  
Coordinación S+S reforma Via Augusta, 252
20210649ES

  Localización Barcelona  
  Organismo Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU  
  Objeto Contracte de serveis per a l''assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte executiu de reforma de la planta primera i zones comunes de la planta primera, segona i tercera de l''edifici situat a Via Augusta, 252 de Barcelona. Clau: ICF-19294
Expediente: CSS. ICF-19294
 
  Objeto Resumen Coordinación S+S reforma Via Augusta, 252  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 24/03/2021 a las 13:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 6912.00 euros.  
 
 
  Información https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?mode=full&idDoc=77465198&reqCode=viewCn