logotipo COAVN  
Regeneración urbana Via Bārcino y ārea de jocs
20210648ES

  Localizaciķn Barcelona  
  Organismo Institut Municipal d''Urbanisme de Barcelona (EPEL)  
  Objeto Serveis de redacció del projecte d''urbanització de regeneració urbana de Via Bàrcino i àrea de jocs, districte de Sant Andreu, amb mesures de contractació sostenible
Expediente: 21ju70-CPO21010001
 
  Objeto Resumen Regeneración urbana Via Bārcino y ārea de jocs  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 22/03/2021 a las 14:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 180967.05 euros.  
 
 
  Informaciķn https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?mode=full&idDoc=77423076&reqCode=viewCn