logotipo COAVN  
Adecuación Casino de Rubi
20210626ES

  Localización Ajuntament de Rubí (Barcelona)  
  Organismo Ajuntament de Rubí  
  Objeto Contracte de la Direcció facultativa (Direcció d''obra i Direcció d''execució) i Coordinació de seguretat i salut de les obres del Projecte Bàsic i d''Execució de les obres de reforma per a l''adequació de la platea amb equipament singular i altres elements ornamentals del Casino de Rubí i el Subministrament d''equipaments de maquinària escènica, il.luminació espectacular i audiovisuals i obres de col.locació, ajudes de paleteria i seguretat i salut per al subministrament de l''equipament escènic de l''edifici Casino de Rubí
Expediente: 1/2021/CSOS

 
  Objeto Resumen Adecuación Casino de Rubi  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 22/03/2021 a las 18:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 92732.59 euros  
 
 
  Información https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?mode=full&idDoc=77423347&reqCode=viewCn