logotipo COAVN  
Estudio evaluación movilidad
20210557ES

  Localización Lleida  
  Organismo Institut Catalŕ del Sňl (INCASOL)  
  Objeto Redacció de l''estudi d''avaluació de la mobilitat generada i de l''estudi de microsimulació de trànsit de la modificació puntual del pla general de Lleida a l''àmbit Fondo dels Magraners (SUR41), El Segrià
Expediente: ICSOL-2021-24
 
  Objeto Resumen Estudio evaluación movilidad  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 12/03/2021 a las 12:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 10807.57 euros  
 
 
  Información Web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notic e.pscp?mode=full&idDoc=76980406&reqCode=viewCn