logotipo COAVN  
Urbanización sector Guardioles
20210556ES

  Localización Molin de Rey (Barcelona)  
  Organismo Institut Metropolita de Promoció de Sol i Gestió Patrimonial (IMPSOL)  
  Objeto CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA DIRECCIÓ D''OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D''EXECUCIÓ D''OBRA DE LA FASE 2 (ÀMBIT B) DEL PROJECTE D''URBANITZACIÓ DEL SECTOR LES GUARDIOLES A MOLINS DE REI
Expediente: 142/20
 
  Objeto Resumen Urbanización sector Guardioles  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 18/03/2021 a las 12:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 69406.22 euros.  
 
 
  Información Web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notic e.pscp?mode=full&idDoc=76934084&reqCode=viewCn