logotipo COAVN  
Adecuación Casa del Mar
20210555ES

  Localización Escala (Girona)  
  Organismo Ajuntament de l`Escala  
  Objeto Licitació del contracte pel servei de redacció del projecte executiu, estudi de seguretat i salut, projecte d''activitats i incendis i projecte d''instal·lacions per a l''adeqüació de l''edifici de la Casa del Mar
Expediente: 2021/108
 
  Objeto Resumen Adecuación Casa del Mar  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 12/03/2021 a las 13:30h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 25900.00 euros.  
 
 
  Información Web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notic e.pscp?mode=full&idDoc=77032300&reqCode=viewCn