logotipo COAVN  
Reforma de la Granvia
20210537ES

  Localización Hospitalet de Llobregat (Barcelona)  
  Organismo Consorci per a la Reforma de la Granvia a l''Hospitalet  
  Objeto Servei d''assessorament i acompanyament per a la implamentació de la metodologia BIM en les actuacions del Consorci per a la reforma de la Granvia a L''Hospitalet de Llobregat
Expediente: CS06/2021
 
  Objeto Resumen Reforma de la Granvia  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 12/03/2021 a las 12:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 20880.00 euros.  
 
 
  Información Web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notic e.pscp?mode=full&idDoc=76963080&reqCode=viewCn