logotipo COAVN  
Reurbanización Plaza de la B˛bila
20210522ES

  Localizaciˇn Barcelona  
  Organismo Área Metropolitana de Barcelona  
  Objeto Servei consistent en la redacció del projecte i la direcció de les obres de reurbanització de la plaça de la Bòbila, als termes municipals d''Esplugues de Llobregat i de l''Hospitalet de Llobregat. (Exp. 902621/20)
Expediente: 902621/20
 
  Objeto Resumen Reurbanización Plaza de la B˛bila  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 24/03/2021 a las 14:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 126460.60 euros.  
 
 
  Informaciˇn Web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notic e.pscp?mode=full&idDoc=76795378&reqCode=viewCn