logotipo COAVN  
Servicio técnico asesoramiento
20210507ES

  Localización Les Cabanyes (Barcelona)  
  Organismo Ajuntament de Les Cabanyes  
  Objeto CONTRACTE ADMINISTRATIU D''UN SERVEI TÈCNIC D''ASSESSORAMENT, SEGUIMENT I COORDINACIÓ D''OBRES MUNICIPALS
Expediente: 2021/89
.
 
  Objeto Resumen Servicio técnico asesoramiento  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 09/03/2021 a las 23:59h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 25800.00 euros  
 
 
  Información Web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notic e.pscp?mode=full&idDoc=76792933&reqCode=viewCn