logotipo COAVN  
Rehabiltación nave multiusos
20210492ES

  Localización Marratxí (Islas Baleares)  
  Organismo Ayuntamiento de Marratxí  
  Objeto Contracte administratiu de servei per a la prestació dels serveis de redacció de projecte bàsic d''execució, projecte d''activitat i direccions d''obra i coordinació de seguretat i salut de les obres "rehabilitació de dues naus multiús i pati central de Sa Garrovera"
Expediente: 2021/1964R
 
  Objeto Resumen Rehabiltación nave multiusos  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación del Estado  
  Plazo Hasta el día 09/03/2021 a las 14:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 29867.75 euros.  
 
 
  Información Web: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitaci on&idEvl=4YKQs3YUChimq21uxhbaVQ%3D%3D