logotipo COAVN  
Cordinación S+S urbanización zona Franca
20210487ES

  Localización Barcelona  
  Organismo Transports de Barcelona, S.A.  
  Objeto Coordinació de Seguretat i Salut en obra en fase d''execució i Coordinació d''Activitats Empresarials de les obres d''Urbanització de la nova Cotxera de Zona Franca
Expediente: 14890915
 
 
  Objeto Resumen Cordinación S+S urbanización zona Franca  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 10/03/2021 a las 09:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 24000.00 euros.  
 
 
  Información Web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notic e.pscp?mode=full&idDoc=76566266&reqCode=viewCn