logotipo COAVN  
Mejora camino de ronda
20210334ES

  Localización Lloret de Mar  
  Organismo Ajuntament de Lloret de Mar  
  Objeto SERVEI DE REDACCIÓ D''UN PROJECTE EXECUTIU D''OBRES DE MILLORA DEL CAMI DE RONDA ENTRE CALETA D''EN TRONS I CALA GRAN
Expediente: CAMI RONDA 14032021000005
 
  Objeto Resumen Mejora camino de ronda  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 01/03/2021 a las 23:59h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 99173.56 euros.  
 
 
  Información Web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notic e.pscp?mode=full&idDoc=76122217&reqCode=viewCn