logotipo COAVN  
Acuerdo marco actuaciones Universidad
20210315ES

  Localización Barcelona  
  Organismo Universitat Politècnica de Catalunya  
  Objeto SE102000AM2020029 Acord Marc per a la contractació de serveis de redacció de projectes, serveis de direcció facultativa, informes tècnics, legalitzacions i altres serveis tècnics per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en 5 lots
Expediente: SE102000AM2020029
 
  Objeto Resumen Acuerdo marco actuaciones Universidad  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 10/03/2021 a las 13:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 4920000.00 euro  
 
 
  Información Web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notic e.pscp?mode=full&idDoc=76029185&reqCode=viewCn