logotipo COAVN  
Nueva Escuela Ramón Perelló
20210314ES

  Localización Vilagrassa (Urgell)  
  Organismo Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU  
  Objeto Contracte de serveis per a l''assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte de nova construcció Escola 4 unitats a l''Escola Ramón Perelló de Vilagrassa (Urgell). Lot 1: Nova construcció escola 4 unitats (excepte urbanització). Lot 2: Urbanització exterior. Clau: PNL-17265
Expediente: CSS. PNL-17265
 
  Objeto Resumen Nueva Escuela Ramón Perelló  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 24/02/2021 a las 13:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 12252.00 euros  
 
 
  Información Web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notic e.pscp?mode=full&idDoc=76055312&reqCode=viewCn