logotipo COAVN  
Adecuación espacios
20210288ES

  Localización Reus (Tarragona)  
  Organismo Ajuntament de Reus  
  Objeto Redacció d''un projecte bàsic i executiu (PBE), així com la direcció d''obres (DO), coordinació de seguretat i salut (CSS) i control de qualitat (CQ) vinculada al Pla d''adequació d''espais de treball de l''Ajuntament de Reus
Expediente: CONSER-0257/2020
 
  Objeto Resumen Adecuación espacios  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 18/02/2021 a las 23:59h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 14876.03 euros.  
 
 
  Información Web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notic e.pscp?mode=full&idDoc=75748655&reqCode=viewCn