logotipo COAVN  
Informes emplazamientos proyectos
20210196ES

  Localización Catalunya  
  Organismo Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU  
  Objeto Contracte de serveis per a l''assistència tècnica per a la realització dels informes preliminars dels emplaçaments dels projectes d''edificació. Clau: EG. EG27
Expediente: EG. EG27
 
  Objeto Resumen Informes emplazamientos proyectos  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 10/02/2021 a las 13:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 130000.00 euros.  
 
 
  Información Web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notic e.pscp?mode=full&idDoc=75494628&reqCode=viewCn