logotipo COAVN  
Actualización cubierta
20210156ES

  Localización Reus (Tarragona)  
  Organismo Ajuntament de Reus  
  Objeto Redacció d''un projecte bàsic i executiu (PBE), així com la direcció d''obres (DO), coordinació de seguretat i salut (CSS) i control de qualitat (CQ) de les obres de substitució de l''actual coberta de fibrociment del magatzem i tallers de la Brigada Municipal
Expediente: CONSER-0266/2020
 
  Objeto Resumen Actualización cubierta  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 08/02/2021 a las 23:59h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 14049.59 euros.  
 
 
  Información Web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notic e.pscp?mode=full&idDoc=75304127&reqCode=viewCn