logotipo COAVN  
Nueva urbanización Avenida Tibidabo
20210093ES

  Localización Barcelona  
  Organismo Transports de Barcelona, S.A.  
  Objeto Assistència tècnica pel seguiment de la redacció del projecte per a la renovació i actualització de les instal·lacions del Tramvia Blau i la nova urbanització de l''Avinguda Tibidabo
Expediente: 14891123
 
 
  Objeto Resumen Nueva urbanización Avenida Tibidabo  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 29/01/2021 a las 09:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 65000.00 euros.  
 
 
  Información Web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notic e.pscp?mode=full&idDoc=74763404&reqCode=viewCn