logotipo COAVN  
Adecuación lavabos Sant Jordi Club
20210090ES

  Localización Barcelona  
  Organismo Barcelona de Serveis Municipals S.A.  
  Objeto Servei de redacció de projecte, direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut corresponent al projecte executiu d''ampliació i adequació dels lavabos del Sant Jordi Club
Expediente: 2020-AO-359-CA
 
  Objeto Resumen Adecuación lavabos Sant Jordi Club  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 28/01/2021 a las 10:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 17958.00 euros.  
 
 
  Información Web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notic e.pscp?mode=full&idDoc=74894752&reqCode=viewCn