logotipo COAVN  
Actuación Instituto Camino del Mar
20210038ES

  Localización Calafell  
  Organismo Ajuntament de Calafell  
  Objeto CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOUS VESTIDORS A L''INSTITUT CAMI DE DE MAR I LA URBANITZACIÓ DEL SEU ENTORN, PER PROCEDIMENT OBERT
Expediente: 02_2021-CNT
 
  Objeto Resumen Actuación Instituto Camino del Mar  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 28/01/2021 a las 23:59h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 49736.27 euros  
 
 
  Información Web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notic e.pscp?mode=full&idDoc=74618554&reqCode=viewCn