logotipo COAVN  
Acuerdo Marco espacio urbano
20210025ES

  Localización Prat de Llobregat  
  Organismo Ajuntament del Prat de Llobregat  
  Objeto Acord marc per a la contractació del servei de redacció de projectes tècnics en l''equipament públic i espai urba. 2 Lots
Expediente: 34484/2020
 
 
  Objeto Resumen Acuerdo Marco espacio urbano  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 01/02/2021 a las 23:59h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 1440000.00 euros  
 
 
  Información Web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notic e.pscp?mode=full&idDoc=74238403&reqCode=viewCn