logotipo COAVN  
Edificio Tabaris
20210009ES

  Localización Vendrell  
  Organismo Ajuntament del Vendrell  
  Objeto Obres que comprenen el Projecte bàsic i executiu de l''Edifici Tabaris i el Projecte de col.locació dels mosaics de Santiago Padrós al mateix edifici, així com dels serveis de Direcció d''execució material i de Coordinació de seguretat i salut en el treball corresponents a les obres del Projecte bàsic i executiu de l''Edifici Tabaris, a l''àmbit definit pel projecte FEDER al Centre de Coma-ruga
Expediente: 55/2020
 
  Objeto Resumen Edificio Tabaris  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 26/01/2021 a las 14:30h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 4356976.62 euros  
 
 
  Información Web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notic e.pscp?mode=full&idDoc=74467037&reqCode=viewCn