logotipo COAVN  
Coordinación nueva casal de jóvenes
20203080ES

  Localización Barcelona  
  Organismo Barcelona D`infraestructures Municipals S.A.  
  Objeto SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D''EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA NOVA CONSTRUCCIÓ DEL CASAL DE JOVES DE PROSPERITAT, AL PASSEIG DE VALLDAURA 271-289, I LES OBRES DE LA REURBANITZACIÓ DELS ENTORNS, AL BARRI DE LA PROSPERITAT, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS A BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
Expediente: 608.2020.065
 
  Objeto Resumen Coordinación nueva casal de jóvenes  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 14/01/2021 a las 13:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 35100.00 euros.  
 
 
  Información Web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notic e.pscp?mode=full&idDoc=74253351&reqCode=viewCn