logotipo COAVN  
Reurbanización calles
20203073ES

  Localización Vendrell  
  Organismo Ajuntament del Vendrell  
  Objeto Contracte dels serveis i les obres per la reurbanització dels carrers de Quatre Fonts, i de l''Om fins al carrer de la Cometa del municipi del Vendrell
Expediente: 24/2020
 
  Objeto Resumen Reurbanización calles  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 25/01/2021 a las 14:30h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 756765.64 euros.  
 
 
  Información Web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notic e.pscp?mode=full&idDoc=74438551&reqCode=viewCn