logotipo COAVN  
Local social
20203072ES

  Localización Das (Girona)  
  Organismo Ajuntament de Das  
  Objeto Contractació de serveis per a la redacció del projecte bàsic i executiu, direcció d''obra, seguiment i liquidació econòmica del projecte de l''obra local ordinària "Construcció d''un local social" a Das
Expediente: 233/2020
 
  Objeto Resumen Local social  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 21/01/2021  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 20090.00 euros.  
 
 
  Información Web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notic e.pscp?mode=full&idDoc=74440947&reqCode=viewCn