logotipo COAVN  
Plan Especial infraestructuras
20202309ES

  Localización Barcelona  
  Organismo Ayuntamiento de Barcelona  
  Objeto Assistència tècnica per a la definició, seguiment i control dels Plans Especials d''infraestructures de serveis urbans, amb mesures de contractació pública sostenible
Expediente: 001/20001095
 
  Objeto Resumen Plan Especial infraestructuras  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 17/11/2020 a las 13:00h  
  Licitacion Presupuesto total con impuestos: 141601.42 euros.  
 
 
  Información Web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notic e.pscp?mode=full&idDoc=70002270&reqCode=viewCn