logotipo COAVN  
Ampliació de la nova sala
20201485ES

  Localización Barcelona  
  Organismo Cementiris de Barcelona, S.A.  
  Objeto Serveis d''auditoria del projecte bàsic i executiu, direcció d''obra i coordinació de seguretat i salut per la instal·lació d''un nou forn crematori, trasllat ampliació de la nova sala de control i nova sala de visionat d''introduccions del crematori de Montjuïc de Barcelona
Expediente: 2020CBSA159
 
  Objeto Resumen Ampliació de la nova sala  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 22/07/2020 a las 10:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 50940.00 euros.  
 
 
  Información Web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notic e.pscp?mode=full&idDoc=65403368&reqCode=viewCn