logotipo COAVN  
Urbabinzación parque deportivo de la Roda
20201481ES

  Localización Barcelona  
  Organismo Área Metropolitana de Barcelona  
  Objeto Serveis consistent en l''assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d''execució, l''estudi de seguretat i salut, el projecte per l''obtenció de la llicència ambiental i la posterior direcció de les obres d''urbanització del parc esportiu de la Roda al terme municipal de Corbera de Llobregat.(900618/20)
Expediente: 900618/20
 
  Objeto Resumen Urbabinzación parque deportivo de la Roda  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 01/09/2020 a las 11:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 52506.32 euros  
 
 
  Información Web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notic e.pscp?mode=full&idDoc=65427862&reqCode=viewCn