logotipo COAVN  
Nueva Centro Atención PrimÓria
20200751ES

  Localizaciˇn Palma de Cervelló (Barcelona)  
  Organismo Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU  
  Objeto Concurs de Projectes per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior Direcció d''obra del nou Centre d''Atenció Primària de la Palma de Cervelló.  
  Objeto Resumen Nueva Centro Atención PrimÓria  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 20/05/2020 a las 13:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 130652.63 euros  
 
 
  Informaciˇn Web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notic e.pscp?mode=full&idDoc=61302546&reqCode=viewCn