logotipo COAVN  
Reforma edifici UHPP Centre Penitenciari de Brians 1
20200749ES

  Localización Barcelona  
  Organismo Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU  
  Objeto Contracte de serveis per a l''assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres RAM de substitució del sistema de climatització i actuacions de reforma en l''edifici UHPP en el Centre Penitenciari de Brians 1.  
  Objeto Resumen Reforma edifici UHPP Centre Penitenciari de Brians 1  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 18/05/2020 a las 13:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 91998.15 euros.  
 
 
  Información Web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notic e.pscp?mode=full&idDoc=61250015&reqCode=viewCn