logotipo COAVN  
Mejora climatización de la Seu
20200748ES

  Localización Barcelona  
  Organismo Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU  
  Objeto Contracte de serveis per a la redacció del projecte executiu i l''estudi de seguretat i salut i la posterior direcció facultativa de les obres de millora de la climatització de la Seu d''Infraestructures.cat a Barcelona.  
  Objeto Resumen Mejora climatización de la Seu  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 18/05/2020 a las 13:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 45500.00 euros.  
 
 
  Información Web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notic e.pscp?mode=full&idDoc=61249671&reqCode=viewCn