logotipo COAVN  
Renovació estíbul costat Av. dels Quinze de l''estació de Maragall
20200747ES

  Localización Barcelona  
  Organismo Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU  
  Objeto Contracte de serveis per a l''assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de millora de l''accessibilitat i renovació del vestíbul costat Av. dels Quinze de l''estació de Maragall de l''L5 d''FMB.  
  Objeto Resumen Renovació estíbul costat Av. dels Quinze de l''estació de Maragall  
 
 
  Publicado Plataforma de contratación de Cataluña  
  Plazo Hasta el día 13/05/2020 a las 13:00h  
  Licitacion Importe estimado (sin impuestos): 48500.00 euros  
 
 
  Información Web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notic e.pscp?mode=full&idDoc=61248401&reqCode=viewCn