coavn
usuario
contraseña
castellano euskera
al bk gk nv
 
mapa web
 
Mirar la Arquitectura
Logo HNA
Caja Arquitectos
Logotipo Asemas
Logotipo BIMMate

   
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro
     
Este tablón de anuncios puede ser utilizado por los colegiados mediante la remisión del formulario que a tal efecto se enlaza.
Es posible publicar todo tipo de propuestas sin más limitación que la extensión de texto, no superior a 500 caracteres.
En el anuncio deberá figurar la identidad del anunciante y el medio de contacto para los posibles interesados (correo electrónico y/o teléfono).
Se puede adjuntar documentación digital, con un peso no superior a 5 megas para enlazarla desde el anuncio.
El anuncio permanecerá visible durante un mes si no hay solicitud de suspensión o prórroga.
 
Iragarki taula hau elkarkideek erabili dezakete estekatzen den formularioa bidaliz.
Edozein proposamena argitara daiteke baldin eta testuak 500 karakterrak ez baditu gainditzen.
Iragarkian agertu beharko dira iragarlearen identitatea eta balizko interesatuek kontaktatzeko bidea (posta elektronikoa edota telefonoa).
Erantsi daiteke 5 mega baino pisu gutxiago duen dokumentazio digitala iragarkitik estekatzeko.
Iragarkia hilabete batean egongo da ikusgai ez badago luzatzeko edo kentzeko eskaera.
     
Formulario  

Formularioa

 


ZARRABEITIA ARKITEKTOAK
Jardunaldi osorako arkitektoa bilatzen dugu


Funciones/Zereginak:
Proiektuen garapena (planoak, memoria, aurrekontua, 3D modelatzea,...)

Eskakizunak:
Autocad 2D eta 3D, REVIT, SketchUp, euskera

Zona de trabajol/Lan egiteko lekua:
Gernika-Lumo

+información

Zuen kurrikuluma honako helbidera bidali/ Mandad vuestro curriculum al siguiente correo:
info@zarrabeitia.eu

Fecha/data: 23/05/2019

ELIZONDO ARKITEKTURA S.L
BUSCA ARQUITECTO/A


Funciones/Zereginak:
Redacción de poryectos de ejecución y presupuesto

Zona de trabajol/Lan egiteko lekua:
Bizkaia

+información

Zuen kurrikuluma honako helbidera bidali/ Mandad vuestro curriculum al siguiente correo:
administracion@elizondoarkitektura.com

Fecha/data: 02/05/2019

INDENORT
BUSCA ARQUITECTO/A


Funciones/Zereginak:
Jefe/a de obra

Requisitos/Eskakizunak:
Autocad, Office y Presto

Zona de trabajol/Lan egiteko lekua:
Euskadi

Zuen kurrikuluma honako helbidera bidali/ Mandad vuestro curriculum al siguiente correo:
rrhh@proviser.es

Fecha/data: 25/04/2019